Thiết kế logo

Blog

onedesign logo

250 Hệ thống nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?  Nhắc tới thương hiệu chắc hẳn ai cũng nghĩ tới logo, hay biểu tượng đại diện cho một công tu hay một tổ chức nào đó nhưng cách nhìn nhận này chưa hoàn toàn chính xác.Logo không phải là bộ nhận diện thương hiệu của bạn, bộ

Xem tiếp